Torneo Circuito Nacional Summum Mitsubishi – Layos – 24 Febrero